O firmie Referencje Galeria Usługi Dział handlowy Serwis Palników Praca Kontakt Formularz kontaktowy


Serwisant urządzeń grzewczych

Wstecz


Miejsce pracy : na terenie kraju


Opis Stanowiska :


Wymagania :


Oferujemy


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: biuro@ztgisp.pl . W tytule e-maila proszę podać nazwę stanowiska.

Na dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić poniższą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Techniki Grzewczej i Serwisu Palników z siedzibą w Jędrzejowie dla potrzeb niezbędnych de realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r. Nr101,poz926 z póĽniejszymi zmianami).Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawienia"


Firma zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane kandydatury.


Wstecz