O firmie Referencje Galeria Usługi Dział handlowy Serwis Palników Praca Kontakt Formularz kontaktowy


Uzasadnienie regularności serwisowania palników


Regularny serwis palnika poprawia jego efektywność,spalanie, wpływa na mniejsze zużycie paliwa, zmniejsza awaryjność, przedłuża żywotność.


Dlaczego warto systematycznie wykonywać przegląd kotła ?


Na skutek zmiennego obciążenia kotła, zmienia się prędkość w płomieniówkach, a w konsekwencji zostają one zanieczyszczone nagarem, sadzą i niespalonymi cząsteczkami z oleju opałowego, które raz osadzone nie mogą być uniesione przez gazy spalinowe. Z tej to przyczyny niezbędnym jest częste usuwanie tych izolujących nalotów zarówno powierzchni ogrzewalnej komory spalania jak i z płomieniówek. Jak często takie czyszczenie ma się odbywać zależy od pomiarów temperatury gazów spalinowych.

Istnieje ścisły związek pomiędzy wydatkami na czyszczenie kotła, a stratami energii w przypadku, gdy kocioł zanieczyszczony utrzymywany jest w ruchu. Zwykle zaleca się czyszczenie bądĽ usuwanie sadzy z kotła po podniesieniu się temperatury gazów spalinowych o ok. 40 K. Podniesienie temperatury gazów spalinowych o 40 K oznacza, że strata kominowa wzrosła w tym samym czasie o ok. 2%.


Zakładając, że kocioł jest w ruchu przez 1000 godzin zamiast zalecanych 500, nastąpi zbędne wydatkowanie energii rzędu ok. 1% użytego oleju opałowego.


Woda często zawiera różne związki chemiczne oraz inne często niszczące zanieczyszczenia, które nie opuszczają kotła wraz z wodą lub parą, lecz osadzają się w jego wnętrzu powodując narastanie warstw osadów na powierzchniach ogrzewalnych. W tym miejscu będą one spełniały rolę izolatorów i obniżały przenoszenie ciepła, lub co gorsze powodowały częściowe przegrzanie materiału kotła, czego następstwem może być poważne jego

uszkodzenie.

Warstwy osadów części wodnej typowo nie mogą być mierzone poprzez kontrolę temperatury gazów spalinowych i mogą być stwierdzone jedynie po otwarciu kotła i inspekcji jego części wodnej, co musi być robione odpowiednio często, oczywiście zależnie od uzdatnienia wody, obciążenia kotła oraz przepisów dotyczących kotłów grzewczych i parowych.


Zamów Serwis